Dk: Friderik Danneskiold Samsøe

From Freimaurer-Wiki
Friderik Danneskiold Samsøe
Illustrasjon hentet fra boken "Bidrag til Hr. General Admiral Lieutenant Greve Friderik Danneskiold Samsøes Levnets Beskrivelse" av Treschow, Herman og utgitt av Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz (dk, 1796)
Nasjonalbiblioteket

Friderik Danneskiold Samsøe

Frederik greve Danneskiold-Samsøe (født 1. november 1703, død 18. juli 1770) var en dansk greve, statsmann, geheimeråd, marineminister, generaladmiral og sjef for den danske marine. Han var lensbaron til baroniet Marselisborg.

Danneskiold-Samsøe var sønn av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag og dermed barnebarn av Christian V og Sophie Amalie Moth.

Danneskiold-Samsøe hadde administrative evner og sakkunnsksp og som leder for marinen fikk han orden på rekruttering, økonomi, utrustning og fikk satt i verk bygging av flere nye anlegg på Holmen. Mastekranen av Philip de Lange er et av byggverkene som er fra hans tid som sjef for flåtestasjonen.

Ordener

  • Dannebrogordenen (1722)
  • Elefantordenen (1747)
  • Troskapsordenen


Se også

Links