Dk: Christian til Palmetræet

From Freimaurer-Wiki
Logens historie tager sit udspring i en irregulær loge, en såkaldt vinkelloge, De tre Hjerter, oprettet i begyndelsen af 1890'erne. 9 brødre af denne ønskede dog retmæssige logeforhold, hvilket gjorde at de i dagene 7.- 8. juli år 1900 regulært blev indviet i de tre Johannesgrader i Hamborg-logenFerdinande Caroline”. Denne handling tilskyndede efterfølgende disse brødre til i september måned samme år at indsende begæring om patent til Storlogen af Hamborg for oprettelse af en loge i København. Dette andragende blev dem opfyldt, og med dette patent i hånden stiftedes Johanneslogen Christian til Palmetræet allerede den 17. november år 1900. Siehe auch Großloge von Dänemark

Christian til Palmetræet

Johanneslogen Christian til Palmetræet er den ældste af i alt tre loger i Danmark, arbejdende efter det Schröderske Ritual, udviklet i år 1801 af Friederich Schröder, Stormester for Storlogen af Hamborg 1814‐1816.

Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på et gammelt engelsk ritual udgivet i 1790, angiveligt som et såkaldt »Forrædderskrift«, og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for ”Storlogen af London” med Frimurerens Gamle Pligter.

Det Schröderske Ritual

Johanneslogeforbundet er et samlende organ for tre loger, der i Danmark arbejder efter et tysk ritual, skabt i 1801 af Friederich Ulrich Ludvig Schröder.

Forbundet blev den 28. september 1959 tilsluttet Den Danske Frimurerorden, gennem en endelig ‐ og fra begge sider – uopsigelig overenskomst.

Vor historie tager sin begyndelse i årene 1890 – 1891, hvor to frimurere, der var medlemmer af loger under Den Danske Frimurerorden, foretog sig noget ulovligt. Disse to brødre besluttede sig nemlig for at danne deres egen loge, og dannede Johanneslogen ”De tre Hjerter”, en loge, der kun skulle arbejde med de tre Johannesgrader. Dannelsen af denne loge medførte, at de to brødre blev ekskluderet af Den Danske Frimurerorden. Logen ”De tre Hjerter” var det man kalder en ”vinkelloge”, altså en irregulær loge, en loge der ikke havde et gyldigt konstitutionspatent. Logen optog sin første broder den 24. juni 1891.

Det ritual, logen benyttede, lå tæt op af det ritual, der blev benyttet i Den Danske Frimurerorden. Selv om logen ”De tre Hjerter” begyndte som en lille vinkelloge, så var der styr på sagerne, og logens medlemstal voksede støt. I 1894 havde logen ca. 130 brødre, og man begyndte at arbejde på at få logen godkendt – altså at skaffe logen et patent – en konstitution. Dette arbejde skulle vise sig at være mere end vanskeligt.

Den Danske Frimurerorden ønskede ikke at have noget med logen at gøre, derfor rettede logen henvendelser til andre sider og andre lande, og fik endeligt i 1899 kontakt med Storlogen af Hamburg. Denne kontakt skulle vise sig at få stor betydning, for nu begyndte det hele at tage form. Logen ”De tre Hjerter” forhandlede med Storlogen af Hamburg om, hvordan den danske loge kunne blive anerkendt, og disse forhandlinger førte til, at man blev enige om, at 11 af logens brødre skulle udtræde af logen ”De tre Hjerter”, derefter skulle de tage til Hamburg, og her skulle de optages i logen ”Ferdinande Caroline”.

9 brødre fra logen ”De tre Hjerter” blev lørdag den 07. juli 1900, optaget i logen “Ferdinande Caroline, og den følgende dag, søndag den 08. juli 1900, fik de deres II. og III. grad efter det Schröderske Ritual.

Disse ni danske brødre var nu medlemmer af en anerkendt tysk loge, “Ferdinande Caroline”, og næste skridt var at ansøge “Storlogen af Hamburg” om et konstitutionspatent til at oprette en loge i København, til afløsning for logen ”De tre Hjerter”. Den 17. november 1900 meddelte Storlogen af Hamburg tilladelse til, at oprette en loge i Danmark, der skulle arbejde i de tre Johannesgrader og efter Schröders Ritual. Den ny loge fik navnet Christian til Palmetræet, og logen blev indviet den 17.01.1901.

Logen Christian til Palmetræet voksede, og man begyndte at tænke på at få patent, til oprettelse af endnu en loge. Efter samtaler med “Storlogen af Hamburg”, i efteråret 1921, blev man enige om at oprette ikke en, men to nye loger. Herved ville de tre danske loger, kunne danne et logeforbund, en “Provinsialloge” under “Storlogen af Hamburg”.

Den 01. oktober 1921 udstedte Storlogen to nye patenter, til oprettelse af logerne De gamle Pligter og Ygdrasil. Begge loger blev indviet den 28. juni 1922.

Under 2. verdenskrig blev det nødvendigt at indstille det frimureriske arbejde, og da man efter krigen skulle genoptage arbejdet, var det kun logen De gamle Pligter, der kunne samle brødre nok til at komme i gang. I december 1956 vedtog brødrene i logen De gamle Pligter, at man skulle forsøge at få et udvidet samarbejde med Den Danske Frimurerorden og i marts 1959 var man nået frem til et tilfredsstillende resultat, og den 28. september 1959 indgik man en overenskomst med Ordenen, og afsluttede på retmæssig vis tilhørsforholdet til tysk frimureri.

Da vi blev tilsluttet Den Danske Frimurerorden i 1959, var det kun logen De Gamle Pligter, der var arbejdende, de to andre loger var stadig hvilende. Den første af de hvilende loger, der kom i arbejde igen, var logen Ygdrasil, der startede sit arbejde den 14. maj 1985 i Århus. Den 12. september 1987, kunne logen Christian til Palmetræet genstarte sit arbejde i København.

I dag er Johanneslogeforbundet et selvstændigt logeforbund, ‐ tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Johanneslogeforbundet har sin egen ”Forfatning og Vedtægter” og de Ordførende Mestre i forbundets tre loger danner, sammen med en Forbundsmester, et Forbundsråd, der udgør Johanneslogeforbundets ledelse.

Gallery

Se også

Links