Dk: Rekonstruktion: Friedrich Ludwig Schröder

From Freimaurer-Wiki
Das Schröder-Gemälde aus dem Vorraum des Logenhauses in der Welckerstraße in Hamburg. Dieses Portrait diente als Orientierung für das Portrait der Statue.
Die einzige überlieferte Abbildung der zerstörten Statue.
Første skitser: Jens Rusch 2015.
Schröders Seiten.jpg
Dansk.jpg

Rekonstruktion: Friedrich Ludwig Schröder

Den oprindelige Schröder-statue blev skabt af brødrenen i hans omgangskreds, som tegn på taknemmelighed overfor Friedrich Ludwig Schröder.Den ”nye” statue har en helt anden motivation. Forvandlingen til mindesmærke skyldes primært omstændighederne under hvilke denne blev ødelagt for 80 år siden.Allerede tilbage i 1937 var denne ødelæggelse mere end bare et udtryk for blindt raseri og ødelæggende had. Frimureriet skulle en gang for alle fjernes fra tysk grund.Under mit arbejde med at belyse den ”mørke tid” i Freimaurer-Wiki blev det mere og mere uholdbart for mig at måtte erkende at denne omfattende ødelæggelse af vores symbolik blev mere og mere marginaliseret efter 1945. Sikkert var der vigtigere opgaver der skulle løses i de efterfølgende årtier. Tysk frimureri løftede sig ikke op somPhønix fra den varme aske. På vejen til en fælles organisation for alle frimurere i Tyskland mødte brødrene ofte sten, endda store sten, men det lykkedes. Sårene som nazisterne havde tilført broderskabet var dog længe om at hele, og arene kan stadigvæk mærkes i dag. Og på et eller andet tidspunkt var den varme aske blevet kold.Kun få brødre har påtaget sig opgaven at bearbejde denne del af historien i en historisk kontekst.Således fik Schröder-statuen en helt anden betydning for mig. Der findes intet andet billede som mere rammende tydeliggør nazisternes forbud mod frimureriet. Og dette demagogiske had har ramt alle frimurere, og her spiller det ingen rolle hvilket frimureriske system eller retning man tilhører.Gennem ødelæggelsen af statuen blev der tilført, ikke kun materiel skade, men i højeste grad en ideel skade som stadigvæk kan mærkes. Kunstnere mødes ofte med manglende forståelse når disse griber ud efter sådanne storslåede gerninger – men efterfølgende generationer sætter det i en anden kontekst, og definerer det på ny. Mit håb er at efterfølgende generationer vil tolke rekonstruktionen af statuen som et forsøg på at bidrage med denne helingsproces. --Jens Rusch (Diskussion) 20:04, 23. Dez. 2017 (CET)


Stormester Prof. Dr. Stephan Roth-Kleyer

Ord fra Stormester Prof. Dr. Stephan Roth-Kleyer vedrørende projektet om rekonstruering af statuen:„En lille del af de ternede gulvfliser og en del af en bjælke tyder stadigvæk på det oprindelige gamle hamborgske loge-bygning i Welckerstraße. Bygningen blev ikke revet ned af nazisterne, men blev skilt ad sten for sten i et forsøg på at afsløre dobbelte vægge eller hemmelige rum hvor den frimureriske hemmelighed kunne være gemt. Det var tilbage i 1937, præcist 80 år siden. (I dag står der en ny loge-bygning præcist samme sted) Da denne pragtfulde loge-bygning (grundlagt i 1891) blev plyndret og eksproprieret gik der kostbart og uerstattelig kulturarv tabt. Deriblandt også statuen af skuespilleren, teaterdirektøren, dramaturgen og den frimureriske reformator Friedrich Ludwig Schröder.Derfor er det mere end velkommen, at der nu, takket toårigt skitsearbejde af Jens Rusch samt Oliver Kiesers og Roman Zonders (Ukraine) evne til at anvende ZBrush-modellering og 3D-teknik, foreligger en 3D-fil der kan bruges til selve genskabelsen af statuen. Denne 3D-fil har allerede muliggjort en fremstilling af mindre bronze-kopier af statuen i højeste kvalitet og med stor autenticitet. Målet er jo at genskabe en sådan statue i originalstørrelse som kommer så tæt på det ødelagte original som muligt. Denne proces forventes at koste ca. 30.000,- Euro, dette selvsagt uden at derer nogen som helst form for økonomisk gevinst for de involverede. Dette arbejde udføres efter principperne i den „kongelige kunst“ non-profit og pro bono. Efter sigende foreligger der allerede enkelte økonomiske tilkendegivelser fra Danmark og Israel. Også Storlogen af Gamle Frie og Antagne Frimurer i Tyskland (Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland) vil gerne yde deres bidrag til dette projekt. De projektansvarlige brødre ønskes hermed held og lykke med projektet, og det vil glæde mig meget hvis jeg ved mit næste besøg i Hamborg kunne stå overfor en statue af vores broder og frimurerisk reformator Friedrich Ludwig Schröder i fuld størrelse. Jeg vil hermed opmuntre jer, mine kære brødre, til at understøtte dette storslåede projekt.“Stephan Roth-Kleyer, Großmeister (Stormester) der Großloge der Alten und Freien Maurer von Deutschland

Rekonstruktion: Friedrich Ludwig Schröder

Forsøg på en rekonstruktion

Idéen stammer fra tidligere ordførende mester Hans-Peter Meißner fra logen "Absalom zu den drei Nesseln" i Hamborg: Rekonstruktionen af en vigtig, men af nazisterne i et anfald af rasseri ødelagt statue af reformeren Friedrich Ludwig Schröder.

Kun meget lidt billedmateriale af statuen er til rådighed. Derfor bad Hans-Peter Meißner vennen, kunstneren og broderen Jens Rusch fra logen "Roland" om hjælp til realiseringen af idéen.

Han var en betydende frimurer, skuespiller, teaterdirektør og dramaturg. Som reformer af frimureriet grundlagde han sit eget ritual, det såkaldte Schröderske system, som den dag idag anvendes af mange loger i ind- og udland. Hans gravsted ligger på kirkegården i Ohlsdorf, en del af Hamborg. Gennem Freimaurer-Wikipedia og Facebook opstod et frugtbart og kunstnerisk samarbejde mellem Oliver Kieser, som ikke er frimurer, den i Ukraine boende kunstner Roman Zonder og Jens Rusch, kunstner og grundlægger af Freimaurer-Wikipedia. I fællesskab forsøgte man, blandt andet med 3D-værktøjet „ZBrush“, at generere brugbare filer af den kommende rekonstruerede statue. Da man ikke rådede over et tredimensionalt udgangspunkt, afhænger meget af kunstnerens forestillingsevne, blandt andet statuen bagside. For flere detaljer, som f.eks. logemærket og skødskind, var man nødt til at gennemsøge arkiver, se på tidssvarende billeder og andre skitser, for derved at kunne genskabe en tidssvarende og så korrekt som mulig rekonstruktion.

Første skitser

Det meget uskarpe billede tillader kun en nogenlunde idé om den oprindelige statue. Opgaven for de involverede var det altså at genskabe den oprindelige statue med deres tilstedeværende talent og håndværksmæssige færdigheder for derved at komme så tæt på det originale som muligt. Ser vi på de resultater der er skabt indtil dags dato kan man kun sige at de involverede har haft en dygtig og heldig hånd. En vigtig rolle i denne proces var også portræt-billedet af Schröder i logehuset i Welckerstraße i Hamborg, da man her tydeligt kan se ansigtstrækkene af Schröder. Disse indtryk og informationer skulle nu i kunstnernes hoveder vokse sammen til en enhed. Arbejdsgrundlag for det videre arbejde blev således den her viste skitsering af Jens Rusch, som han fremstillede i 2015, og som var rettesnoren for det videre arbejde.

Er dette en opgave vi burde påtage os?

Herover kann man diskutere. Er det opgaven for et sådant forum som her, og som egentlig har helliget sig informationsformidling, kilde-analyse og i sidste ende forskning? Jeg mener ja. Og det kan begrundes. Begrundes med et efterhånden uoverskueligt netværk af brødre (og søstre) på internationalt plan. Set du fra en kosmopolitisk synsvinkel er dette i sandeste forstand verdensomspændende frimureri, bare for at genskabe den smukke klang af dette nogle gange misforståede ord. Men det indebærer også den forpligtelse som rammer os ale når der bliver talt om stjålne biblioteker og ødelæggelse af frimurerisk kulturgods – altså et ubetinget JA.

Der er tale om senfølger fra den mørke tid, som desværre ikke altid blev erstattet af det klare lys, men stadigvæk kaster deres skygge på vores virkelighed i dag. Derfor bør vi spørge os selv: „Hvad kan jeg gøre for at disse hændelser og forbrydelser bliver gennemarbejdet og belyst således at disse ikke gentager sig?“

Jeg mener at historieforståelsen og dens accept på den ene side kræver nøjagtig kendskab til så mange kendsgerninger som muligt, men burde føre til aktion fra nutidens menneske. Hvor passende er her Schröders citat "Thaten sind Saaten" - „Gerninger er såsæd“. Vores redaktionelle netværk omfatter mange kunstnere i ind- og udland, derfor var det nærliggende at iværksætte et storstilet projekt med rekonstruktionen af den af nazisterne ødelagte statue. For at vende tilbage til udgangsspørgsmålet: Jeg mener helt klart at konstruktive aktiviteter som denne kann berige vores opgave-portefølje og dermed frimureriet.

Kommentar Roman Zonder bei Facebook

Ну вот подошел к концу длительный проект. Фридрих Шрёдер был немецким актёром и драматургом, директором муниципального театра Гамбурга. Он занимал должность великого мастера «Великой ложи Гамбурга» В историю масонства Шрёдер вошёл как реформатор немецкого масонства.

Он выступал за возврат к наиболее достоверным вариантам ритуалов. Он провёл почти два десятилетия в работе над обновлённым ритуалом, который теперь носит его имя Создавалась скульптура при помощи ЧПУ и доводился до ума руками . Это первая моя скульптура . Благодаря таможни делался дважды ) По сколько на границе решили что там наркотики и уничтожили первую статую . Теперь же жду с нетерпением отливки в бронзе

„Således kommer vi til slutningen på det lange projekt. Friedrich Schröder var skuespiller og dramatolog, direktør for det regionale teater Hamborg Han var længe beskæftiget som stormester for ”Storlogen Hamborg.” I den frimureriske historie fremgår Schröder som reformatoren af det tyske frimureri. Han var fortaler for en tilbagevenden til de bedste variationer i ritualet. Han tilbragte næsten to årtiers arbejde med at modernisere ritualet, som nu bærer hans navn.

Skulpturen blev frembragt/skabt ved hjælp af CNC og brug af dygtige hænder. Det er den første af mine skulpturer. Takket være tolden blev den lavet to gange. Hvorfor de ved grænsen besluttede der den indeholdt narkotika og ødelagde den første statue. Nu venter jeg utålmodigt på støbningen i bronze.“

Ødelagt miniature

Letter ironisk hændte det så at den første voksmodel af en miniature udgave som Roaman Zonder havde skabt endte sine dage ved den polske grænse. Toldvæsenet var så ivrigt efter deres leden efter noget forbudt, at voksmodellen måtte en tur tilbage til Ukraine for at blive repareret. Den nu reparerede voks miniature nåede dog igen ødelagt til Tyskland. Vi kan takke de dygtige håndværkere hos bronzestøberiet Wittkamp at det trods alt var muligt at få fremstillet en pæn miniature støbning.


Mestertale til mindelogen i anledning af den 200. Dødsdag af F.-L. Schröder den 03/09-2016

Nøjagtig på denne dag for 200 år siden døde reformatoren og grundlæggeren af ritualet om vore tre grader på sin bopæl i Rellingen tæt på Hamborg. Vi er samlet her i dag for at minde denne kære broder frimurer og vise vores respekt for hans livsværk.

Han, som det er lykkes at bringe frimureriet tilbage til rødderne af Storlogen af „Antients“ hvilken han mente var det ældste og mest korrekte ritual, og trodsede alle berettigede misforståelser og forvirringer og ville føre frimureriet tilbage til en „åndelig og direkte“ måde. Han sagde at han blev nødt til at gøre, citat ”… hvad hverken kirke eller stat kan bidrage med, med hvad der er så nødvendig for at mennesket i samfundet og staten bliver fuldendt.” citat slut.

Ja, os der følger den schröderske ritus, tror og håber at vi i hans ånd befinder os på rette vej.

Beskæftiger man sig med livet af broder F.-L. Schröder, kan en følelse af forundring ikke gå upåvirket forbi en. Hvordan kunne det lade sig gøre at et menneske i løbet af sit liv kunne nå så høj en grad af åndelig størrelse og empati?

Br. Schröder har absolut ikke gået den nemmeste vej fra barn til voksen. Født 1744 i Schwerin blev han i sine unge år som børneskuespiller udfordret af sine skuespillerforældre, og efterladt i Königsberg som kun 12 årig. For den unge Schröder var denne ulykkelige situation nok alligevel hans held. Han var nu alene, arbejdede som skomager, og fik kontakt til et åndelig-kulturel interesserede ægtepar, hvilket bibragte ham det engelske sprog, og i sidste ende vækkede hans interesse til Shakespeare. I løbet af fire år mestrede han sproget samt Shakespeares litteratur. Broder F.-L. må have haft gode gener, hvilket ville vise sig i sin tydelighed på et senere tidspunkt. På trods af den ret farverige og turbulente opvækst han havde haft indtil videre, udviklede Schröder sig til en selvstændig og selvbevidst ung mand. Et par år senere, han havde genfundet kontakten til sine forældre, uddannede han sig til danser, og endte så med at fungere som balletmester. Med denne grunddannelse rykkede han teltpælene op og overtog som 20 årig i året 1771 teateret „Theater am Gänsemarkt“ i Hamborg. Teateret blev oprindelig etableret af Ackermann, Hamborgs købmænd havde en kort periode overtaget dette, men overførte det igen til Ackermann, da de tikke så du til at have succes. Hellere ikke kendsgerningen at G.E. Lessing virkede som dramaturgisk rådgiver ændrede dette. Schröder mødte Lessing og de to blev venner. Man skal lige bemærke at Schröder på dette tidspunkt allerede i stand til på et åndeligt højt niveau at føre samtaler med størelser som Lessing. Hvordan han var i sin unge alder var i stand dertil må blive os en gåde. Som nævnt i starten, man er med glæde forundret over at høre hvilken utrolige vej Schröder er gået i sin åndelige udvikling. Således er det ikke forunderligt at andre medmennesker i det selskabelige liv af den frie rigs- og hansestad blev opmærksom på ham. Således også ordførende mester broder Johann Christoph Bode. Denne havde allerede ført G.E. Lessing hen til frimureriet, og optaget ham i logen „Zu den drei Rosen“.

Br. Schröders forbindelse til broder Bode, og deres samtaler omkring „Strikte Observanz“ førte til at F.-L. viste stort interesse. 1774, som 30 årig blev han broder i logen „Emanuel zur Maienblume“ og i året 1787 denne loges ordførende mester.

I mellemtiden, og med frimureriske afbrydelser da han jo var en efterhånden succesrig teater direktør, måtte der i hans hoved være mange tanker omkring i hvilken kaotisk tilstand det frimureriske tankegods befandt sig. Hans evne til „at se med sjælen“ førte til at han måtte handle.

Som følge deraf forpligtede han sig meget omfattende og meget akribisk til den frimureriske forskning. Gennem personlige møder med Herder, Goethe, Fessler og mange andre frimureriske størrelser på denne tid, forsøgte han at udvide og fordybe sin frimureriske horisont. Der fulgte et møde og en intensiv samtale med Fessler i Berlin, Schneider i Altenburg, Meyer i Bramstedt, og med Bode, som efter sin flytning var blevet ordførende mester af logen„Anna Amalia“ i Weimar.

Afgørende var samtalerne med Herder i Weimar og Fessler. Disse samtaler førte Schröder til at han samlede brødre, specielt interesseret i mestergraden sammen i en videnskabelig sammenslutning. Dette kan vel anses at være en forløber af Quator Coronati. I mellemtiden havde de førende og reformvillige personer allerede set i krystalkuglen, at det var en naturlig beslutning at udnævne Schröder som stormester af den hamborgske provinsial-loge.

Den første start af et schröderske ritual ser vi fra 1801 i de hamborgske loger og hos „Friedrich zum weißen Pferd“ i Hannover, men også i andre loger. Ritualet indeholdt den ventede klarhed. Som F.L. siger, citat: „Som sandheden i sig selv er enkelt, således skal også symbolet som skal lære denne ligeledes være enkelt og let forståeligt“ citat slut.

Indtil 1808 samler Schröder i en studie mange ritualer, grader og systemer, gennemarbejder disse og offentlig gører dette med hans kommentarer. Udgangspunkt tog han i sit studie først og fremmest i protokollerne af storsekretær Beckmann, som denne havde nedfældet ud fra hukommelsen i 1785. Selve beretningerne stammede fra den af den engelske storloge udsendte August Gräfe.

F.-L Schröders videnskabelige sammenslutning skulle muliggøre en materialesamling til studier omkring de tidligere fejlantagelser, for derved at sikre en lettere overgang til det rene frimureri. Hans sammenslutning (først „Fortrolige brødre“, så „Historisk Erkendelsestrin“ og sluttelig „Snæver Historisk Forbund“ skulle gennemgå samtlige kendte rituelle systemer, finde grundindholdet i disse, og senere skulle udarbejde det direkte 3-grads system. 3 grader – 3 rejser – 3 tempi : Fødsel – liv – død, sådan som vi den dag i dag stadigvæk praktiserer det.

Man skal her lige huske at disse anstrengelser blev udført i en tid hvor Hamborg var besat af Frankrig. Et svær tid, da enhver form for kontakt til England, uanset i hvilken form, var forbudt af Napoleon. Det stod nærmest i skriften at det tyske frimureri blev nødt til at underkaste sig den franske Grande Orient. Der fulgte nu et planlagt og velforberedt skaktræk af den tilforordnede Provinsial-Stormester Schröder. På Schröders initiativ konstituerede sig den „Store Loge til Hamborg“, som dermed blev selvstændig og løsrev sig fra engelske Storloge som provinsial-loge. Derved forhindrede han en tvungen underkastelse af franskmændene under Grande Orient.

I samme år blev de nye 3-grads ritualer gældende i alle loge under den „Store Loge til Hamborg“. Systemet blev velmodtaget, også i Weimar hvor logen „Anna Amalia“ blev genåbnet efter 25 års mørke. Schröder skrev nye ritualtekster, udviklede loge salens indretning og lavede udkast til en arbejdstavle, og skabte dermed et komplet system. Hans ritualtekster var kendetegnet med et enkelt og forståeligt sprog. Vi skriver året 1814, og den tilforordnede stormester blev nu Stormester for den „Store Landsloge til Hamborg“. Med en energisk ledelse styrker han landslogen. Hans portræt som stormester hænger i vores indgang. Vores broder, som nåede til den højeste anerkendelse, havde ikke skyet hverken omkostninger eller åndelige og kropslige kræfter for at tilbageføre det tyske frimureri til det det oprindelig var tænkt som.

Et sådant engagement blev ikke uden følger.

En mindre, til at starte med overset, sygdom førte i sidste ende til at han, psykisk og fysisk udmattet, døde den 03/11-1816 på hans gods i Rellingen. Die mange svære å runder den franske besættelse og ansvaret med ledelsen den „Store Landsloge“ var gået forud. På hans gravsten som står på æres-kirkegården i Ohlsdorf står der skrevet: "Dem Freunde der Wahrheit und des Rechts, dem Förderer menschlichen Glücks, dem unerreichten Künstler“! Hvor sandt. I denne anledning er vi idag samlet her med 15 loger fra det nordtyske område, hvor vi i fællesskab vil udvise vores broder vores respekt på dennes 200 års dødsdag.

Hans-Peter Meißner, ordførende mester i logen "Absalom zu den drei Nesseln", Hamborg 2016

Gallery

Jens Rusch modelliert das Miniatur-Modell für die Rekonstruktion der lebensgroßen Schröder-Statue.

Arbejdskridt fase 1

Overførsel fra et noget todimensionalt til noget tredimensionalt ved hjælp af ZBrush færdighederne af Oliver Kieser, Frankfurt am Main, Tyskland.

Arbejdsskridt fase 2

Man var blevet opmærksom på den ukrainske kunstner Roman Zonders særlige færdigheder. Han mestrer at omdanne todimensionelle billeder til tredimensionelle portrætter. Derfor blev han involveret i projektet, og med den fremstillede skitse var der nu dannet basis til at udarbejde et udkast der havde så stor lighed med portrættet. Zonder formåede som ventet at sammensmelte olie-portrættet fra loge huset i Hamborg med det eneste fotografi af statuen. Jens Rusch overtog i denne fase rollen som koreograf for det billedkunstneriske arbejde, og kom med præcise krav vedrørende detaljer og stod for korrekturene.

Phase 3

Diese handmodellierte Ton-Figur wurde im Herbst 2017 von der Firma Expo:nat in Vrabce / Tschechien angefertigt. Werkstattleiter und Künstler Lukas Bravenec leistete eine hervorragende Arbeit.

Phase 4

Phase 5

FlaggeDK.jpg

Yderligere information

Se også

Links


In other Languages

Deutsch, Español, English,